E-mail disclaimer

OKU Business Partners b.v. (OKU) heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. OKU aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt OKU u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. OKU wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. OKU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Website disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is OKU Business Partners niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op de website. Op alle informatie en adviezen die gegeven worden door OKU Business Partners zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij OKU Business Partners. Voorts kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Zonnebaan 30     3542 EE Utrecht    Tel. 030 - 241 00 59     Fax. 030 - 241 46 16     info@oku.nl